ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  1. Με ποιόν τρόπο πραγματοποιούνται οι παραγγελίες;

    Οι παραγγελίες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του website μας επιλέγοντας το προϊόν/τα προϊόντα που σας ενδιαφέρει/ουν, τον τρόπο πληρωμής και καταχωρώντας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).

  2. Μπορώ να κάνω τηλεφωνική παραγγελία;

    Ναι, σε περίπτωση που είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί η παραγγελία ηλεκτρονικά ή προτιμάτε να την πραγματοποιήσετε τηλεφωνικά μπορείτε να απευθυνθείτε στον αριθμό 210-2586380 εσωτ. 24.

  3. Μπορώ να στείλω e-mail στην εταιρία;

    Ναι, μπορείτε να στείλετε e-mail στην εταιρία με την παραγγελία σας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@hype.gr και marketing@hype.gr